Predavači:

prof. dr Rade Stankić
konsultacije: ponedeljak 13.45 - 15.45 časova
kabinet: 429
e-mail:
rade.stankic@ekof.bg.ac.rs


 

dr Aleksandra Zečević, vanredni profesor
konsultacije: utorak 16 - 18 časova
kabinet: 312
e-mail
: aleksandra.zecevic@ekof.bg.ac.rsĐorđe Stakić, asistent
konsultacije: četvrtak 12 - 15 i petak 13 - 14 časova
kabinet: 710
e-mail:
djordje.stakic@ekof.bg.ac.rs